jueves, 23 de febrero de 2017

Despois da reunión do martes día 21 xa só falta recoller as autorizacións familiares.
Os próximos xoves e venres os adicaremos a facer o reparto de habitacións, dacordo co que me vaian propoñendo os alumnos e alumnas. Na derradeira semana, enviaremos para casa unhas pequenas instruccións sobre Documentación, Horarios, condicións da viaxe e maletas que espero sexan útiles e que se sigan con formalidade para evitar sustos antes de subir ó autobús.
Ignacio vos transmite as súas disculpas por non asistir o martes á reunión, a mín esquecéuseme comentalo .
Sabede ademais que queremos que nos acompañe , como viaxeiro nº 54  Juan, o home da profesora Rosa, aínda que as horas de autobús lle dan un pouco de respeto. Por suposto aboou a súa praza como un alumno mais.
Un saludo.
Na entrada anterior tedes as normas da viaxe, que xa comentamos na reunión e que os alumnos asinarán no recreo do luns antes da viaxe.

martes, 21 de febrero de 2017

VIAXE a CITÉ DE L´ESPACE EN TOULOUSE
2º ESO. 9-12 MARZO. CURSO 2016-2017

Co fin de lograr unha viaxe proveitosa e agradable para todos e todas, as normas que deberán seguirse durante a mesma, son as seguintes:
1ª. O alumnado deberá participar obrigatoriamente nas actividades programadas para o grupo, mesmo nas horas de comedor e non ausentarse do grupo sen autorización expresa dos profesores acompañantes.
2ª. Deberá extremar a puntualidade ás horas marcadas.
3ª. Deberá gardar un comportamento correcto, respectando as normas de convivencia e evitando xerar situacións de risco en todo momento.
4ª. Durante a viaxe será de aplicación as Normas de Organización e Funcionamento do Instituto. Especialmente no referente á prohibición de consumo de tabaco, bebidas alcohólicas ou estimulantes.
5ª. No caso de incumprimento das normas, o profesor responsable do grupo adoptará as medidas correctoras inmediatas que estime oportunas, sen prexuízo doutras posteriores que o propio Instituto puidera tomar á volta da viaxe.
6ª. En caso de especial gravidade, o/a alumno/a infractor/a podería ser excluído/a da excursión e enviado a Pontevedra, correndo os gastos por conta da súa familia.
7ª. Os pais e nais, aceptan subsidiariamente a responsabilidade en todo momento das accións do alumnado.
8ª No caso de aviso de un uso indebido dun teléfono móbil nas habitacións, éste lle será retirado ó alumno e o gardará o profesor ata á volta en Pontevedra.

E polo tanto:
Acepto as normas e condicións establecidas para a Viaxe escolar a Toulouse do alumnado de 2ºESO a realizar do día 9 ao 12 de Marzo, ambos os dous incluídos, e comprométome para que o meu fillo ou filla as cumpra, así como que respecten e colaboren cós profesores que representan ao instituto neses días: Jose Ignacio Vila López, Rosa María Rodríguez Moldes e Javier Villaverde Vayá.

Nome do pai/nai ..............................................................................

Nome do alumno/a .........................................................................

Sinatura do pai/nai Sinatura alumno/a
Teléfono de contacto durante a viaxe: 616 952340

IES A XUNQUEIRA I
Rúa Alexandre Bóveda Teléfono: 986872150

36005Pontevedra Enderezo electrónico: ies.xunqueira.1@edu.xunta.es

  

viernes, 17 de febrero de 2017

NOTA INFORMATIVA (Último pago e Reunión familias) PARA A ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA DE 2º ESO:
Viaxe A TOULOUSE.

Nota informativa:

·          Todavía non se recolleron todas as rifas Rifas Gratuitas de Sorteo dunha estancia  de fin de semana e visita a Cabárceno donadas pola Axencia de Viaxes Deza. Cada alumno debe recoller as súas ou cederllas a outro para que as venda, (se lle entregarán ós pais o día da reunión).
·          Pago do 4º Prazo: semana 13-17 de febreiro. 75 €. (Para facer o total de 255).
·          Este martes día 14 fixemos o último pedido de Rosquillas e Postres. Pensamos que que os alumnos que participaron obtiveron bos resultados. A empresa encargada do reparto facilitou moitísimo o traballo e dende aquí debo agradecer ós profesores, o personal da conserxería do instituto e os administrativos a súa colaboración.
·        É importante que vos lembredes de solicitar estos documentos familiares obrigatorios (Entregar na Secretaría do centro o una reunión):

1 - Autorización para saída de menores ó extranxeiro do Ministerio de Interior. Ten que ir o pai ou a nai á Xefatura de Policía en Pontevedra cos DNI propio e do alumno e o libro de familia. Non é preciso cita e se resolve no momento.
2 - Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) ou mais sinxelo o Certificado Provisional Sustitutorio (CPS). Se algún pai/nai é funcionario deberá xestionalo en MUFACE (tarxeta europea ou certificado).
3 – Autorización do responsable do alumno para que éste participe na actividade. Estará a vosa disposición o día da reunión (Martes 21) e na Secretaría do centro.
4 – Informes médicos daqueles alumnos que os precisen.


REUNIÓN COAS FAMILIAS dos alumnos participantes na viaxe a Toulouse dos días 9 a 12 de marzo de 2017.

Data: MARTES 21 DE FEBREIRO
Lugar : Biblioteca IES Xunqueira1
Hora: Recollida de documentación 19:00-19:30. Reunión 19:45 h


Agradecendo a súa atención. 

Javier Villaverde Vayá.             Venres, 20 de febreiro de 2017.

domingo, 5 de febrero de 2017

Este martes día 7 recibimos en el Ies Xunqueira1 a Fernando Delgado Agelet, que nos dará una conferencia sobre la carrera espacial , especialmente de las últimas experiencias de la Universidad de vigo con el lanzamiento de los Nanosatélites.
Es un privilegio y espero que tenga la suerte y el interés que todo tiene la primera vez.

Os dejo aquí alguna información sobre la charla:

CHARLA INFORMATIVA PARA OS ALUMNOS DE 2º DE ESO DENTRO DO PROGRAMA DE VIAXE A TOULOUSE-CIDADE DO ESPACIO.
.
“La aventura espacial gallega.
O Xatcobeo, primer satélite gallego”.

Ponente:
FERNANDO AGUADO AGELET

Universidade de Vigo.


Data : Martes 7 de febreiro de 2017.
Horario: 12:15  a  14:15 h.
Lugar: Salón usos múltiples
IES XUNQUEIRA1
Fernando Aguado Agelet
Ingeniero superior de Telecomunicaciones (1992) y Doctor Ingeniero de Telecomunicación (1996), ambos por la Universidad de Vigo. Actualmente es Profesor Titular en dicha Universidad y Director Técnico de CINAE (Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia).
En su etapa actual en la Universidad de Vigo, se dedica a la actividad de investigación y de gestión de proyectos multidisciplinares.
Como responsable de la Agrupación Estratégico Aeroespacial de la Universidad de Vigo ha coordinado los siguientes proyectos:
El cubesat Xatcobeo, primer satélite gallego y primer Cubesat español en la historia, desarrollado en colaboración con el INTA (Instituto Nacional Técnica Aeroespacial), y lanzado  desde el cohete VEGA de la Agencia Espacial Europea (febrero de 2012).
El Proyecto HUMSAT y su satélite precursor HumSat-D, lanzado en noviembre de 2013 desde el cohete ruso DNPER.
Coordinador del Proyecto FemtoXat (Cuebesat de 1/3 Unidad), el Sector B del satélite brasileño SERPENS (Agencia Espacial Brasileña, lanzado en septiembre de 2015 desde la estación espacial internacional (ISS) y que ha sido el el segundo satélite HUMSAT.