martes, 14 de marzo de 2017

Gracias a todos por participar en el Viaje a Toulouse. Creo que cada uno de nosotros encontrará razones por la que ha valido la pena el esfuerzo. Los padres y las madres son también una parte importantísima del viaje. Ojalá hubieran estado allí. Será necesario ahora otro esfuerzo para contar la aventura en casa y para extraer lo mejor de la experiencia. Si queremos volver a vivir algo así habrá que esforzarse cada día en ser un poquito mejores. 
Un saludo a todos y a todas de Javier.
En cuanto pueda os enseño fotos y vídeo. Que no quede en saco roto el esfuerzo del "reportero" y de los y las protagonistas.
javier.

domingo, 5 de marzo de 2017

avisos de última horaVIAXE A TOULOUSE- CIDADE DO ESPACIO IES XUNQUEIRA1

AVISOS DE ÚLTIMA HORA. Luns 6 de marzo.

TELÉFONO e WhatsApp INSTITUTO DURANTE A VIAXE 
                                         616 952340


                                          SAÍDA DO INSTITUTO AS 6:30. 

-      É imprescindible levar e ter a man o DNI e a Tarxeta Europea (OS Certificados OS TEN O PROFESOR) de asistencia sanitaria.

-      A autorización familiar quedará no instituto e o Informe policial levarano os profesores.

-      Intenten manter abertos durante a viaxe as canles habituais de comunicación co instituto (teléfonos), por si hai que localizalos por algunha incidencia.

-      Se tes que levar algún medicamento, sempre con autorización, acompáñao da súa caixa, do prospecto e mellor aínda da receita médica.

-      Avisa os profesores de intolerancias, alerxias, fobias, propensión ó mareo....

-      O espacio no autobús é limitado. Levaremos 1 maleta por persoa e unha pequena bolsa ou mochila. Lembra que disporemos de toallas no Hotel.

-      A comida do 1º día hay que levala, comeremos nun área de descanso. A cea non está encargada e aínda que vaiamos a un área comercial sería bo ter algo previsto para media tarde.

-      Consideramos que 60 Euros por alumno son suficientes para pagar os gastos en Francia.-      O autobús dispón de WIFI durante o traxecto por España (2/3 do percorrido). E haberá tamén no hotel. Sempre estará aberto o whatsApp do instituto e poderá usalo o alumnado, polo que non é imprescindible que cada alumno teña un teléfono. Xa informaremos das mellores horas para chamar.*** HORA DE SAÍDA DEFINITIVA AS 6:30 HORAS DO XOVES 9 DE MARZO DENDE A ENTRADA DO INSTITUTO XUNQUEIRA 1 EN PONTEVEDRA. (Haberá que estar polo menos 15 minutos antes).

+++ Finalmente a visita a La Cité de L´Espace será o sábado día 11.  Como a saída do recinto é as 17:00 aínda poderemos ver Toulouse antes de ir ó hotel. O venres visitaremos Carcasonne e Toulouse.


                                          Os profesores. Luns 6 de marzo 2017.


 


O pasado venres nas oficinas de Autocares Rias Baixas pechamos a hora de saída definitiva:

os autobuses sairán do Instituto Xunqueira1 as 6:30 da mañán. 
Os alumnos deberán estar cando menos 15 minutos antes para deixar equipaxe e verificar  documentación.
Mais instrucións na Nota que se entrega mañán luns 6 no recreo e na próxima entrada do Blog.

jueves, 23 de febrero de 2017

Despois da reunión do martes día 21 xa só falta recoller as autorizacións familiares.
Os próximos xoves e venres os adicaremos a facer o reparto de habitacións, dacordo co que me vaian propoñendo os alumnos e alumnas. Na derradeira semana, enviaremos para casa unhas pequenas instruccións sobre Documentación, Horarios, condicións da viaxe e maletas que espero sexan útiles e que se sigan con formalidade para evitar sustos antes de subir ó autobús.
Ignacio vos transmite as súas disculpas por non asistir o martes á reunión, a mín esquecéuseme comentalo .
Sabede ademais que queremos que nos acompañe , como viaxeiro nº 54  Juan, o home da profesora Rosa, aínda que as horas de autobús lle dan un pouco de respeto. Por suposto aboou a súa praza como un alumno mais.
Un saludo.
Na entrada anterior tedes as normas da viaxe, que xa comentamos na reunión e que os alumnos asinarán no recreo do luns antes da viaxe.

martes, 21 de febrero de 2017

VIAXE a CITÉ DE L´ESPACE EN TOULOUSE
2º ESO. 9-12 MARZO. CURSO 2016-2017

Co fin de lograr unha viaxe proveitosa e agradable para todos e todas, as normas que deberán seguirse durante a mesma, son as seguintes:
1ª. O alumnado deberá participar obrigatoriamente nas actividades programadas para o grupo, mesmo nas horas de comedor e non ausentarse do grupo sen autorización expresa dos profesores acompañantes.
2ª. Deberá extremar a puntualidade ás horas marcadas.
3ª. Deberá gardar un comportamento correcto, respectando as normas de convivencia e evitando xerar situacións de risco en todo momento.
4ª. Durante a viaxe será de aplicación as Normas de Organización e Funcionamento do Instituto. Especialmente no referente á prohibición de consumo de tabaco, bebidas alcohólicas ou estimulantes.
5ª. No caso de incumprimento das normas, o profesor responsable do grupo adoptará as medidas correctoras inmediatas que estime oportunas, sen prexuízo doutras posteriores que o propio Instituto puidera tomar á volta da viaxe.
6ª. En caso de especial gravidade, o/a alumno/a infractor/a podería ser excluído/a da excursión e enviado a Pontevedra, correndo os gastos por conta da súa familia.
7ª. Os pais e nais, aceptan subsidiariamente a responsabilidade en todo momento das accións do alumnado.
8ª No caso de aviso de un uso indebido dun teléfono móbil nas habitacións, éste lle será retirado ó alumno e o gardará o profesor ata á volta en Pontevedra.

E polo tanto:
Acepto as normas e condicións establecidas para a Viaxe escolar a Toulouse do alumnado de 2ºESO a realizar do día 9 ao 12 de Marzo, ambos os dous incluídos, e comprométome para que o meu fillo ou filla as cumpra, así como que respecten e colaboren cós profesores que representan ao instituto neses días: Jose Ignacio Vila López, Rosa María Rodríguez Moldes e Javier Villaverde Vayá.

Nome do pai/nai ..............................................................................

Nome do alumno/a .........................................................................

Sinatura do pai/nai Sinatura alumno/a
Teléfono de contacto durante a viaxe: 616 952340

IES A XUNQUEIRA I
Rúa Alexandre Bóveda Teléfono: 986872150

36005Pontevedra Enderezo electrónico: ies.xunqueira.1@edu.xunta.es